Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacyjne MCA

Założone zostało w 2001 roku w Poznaniu jako organizacja wspierająca młodzież w sprawach edukacyjno-kulturalnych. MCA inwestuje w integrację społeczną, rozwój dzieci i młodzieży oraz ich wychowanie. W swym programie edukacyjnym szczególną uwagę poświęca środowiskom wykluczonym, o ograniczonym dostępie do kultury. Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na mniejszych miastach Wielkopolski. Troszczy się także o wspieranie oraz promowanie młodych twórców. Flagowym przedsięwzięciem MCA jest Projekt 5 zmysłów, który od lat skupia uwagę opinii publicznej na problemach osób z niepełnosprawnością. Program projektu stanowi bogatą ofertę warsztatów i wydarzeń artystycznych. Jego głównym celem jest zwiększenie akceptacji i społecznej świadomości oraz zaangażowanie artystów i animatorów we współpracę ze środowiskami osób dysfunkcyjnych. Stowarzyszenie MCA angażuje się również w wiele inicjatyw kulturalnych na terenie Wielkopolski – od lat współtworzy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kabaretowej OBORA oraz towarzyszące mu Letnie Warsztaty. Sprawuje także pieczę nad Teatrem Piosennym Pod Pretekstem.

Mecenat

Projekt „5 zmysłów” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Powiatu Poznańskiego.