Wolne społeczeństwo

Home / Wolne społeczeństwo
Wolne społeczeństwo

Koncepcja tegorocznej edycji zrodziła się niejako naturalnie, jakby sama do nas przyszła z kalendarzem i krzyknęła: “Patrzcie! Polska od stu lat jest wolnym krajem!”. Wiedzieliśmy, że to właśnie oWolności musimy rozmawiać. To naszą legendarną niepodległość i związaną z nią autonomię obywatelską powinniśmy zrewidować tym razem.

Idiom oWolności pozwala wejść w dyskusję na kilku płaszczyznach. Bo cóż oznacza dla nas wolność? Brak ograniczeń? Swobodę? Autonomię? Jeśli tak, to dlaczego osoby z niepełnosprawnością muszą wciąż zmagać się z kolejnymi kłodami rzucanymi im pod nogi przez państwo? Dlaczego tak trudno zrozumieć społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością są pełnoprawnymi obywatelami i przysługują im takie same prawa jak pozostałym?

Gdzieś w zachwycie nad własnymi możliwościami zaginęła nam troska o tych, którzy mają trudniej, na których spadło nieszczęście. Czy Polacy zachłysnęli się własną wolnością? Zamiast w pusty sposób świętować i machać chorągiewką z supermarketu, warto przemyśleć, czy odpowiednio korzystamy z możliwości niepodległości.