5 zmysłów. Imaginarium

5 zmysłów. Imaginarium

Projektując scenariusze warsztatów podczas ubiegłorocznej edycji projektu 5zmysłów.Imaginarium, organizatorzy kładli szczególny nacisk na wymianę doświadczeń zaproszonych artystów z instruktorami pracującymi na co dzień w placówkach terapii zajęciowej. Zajęcia warsztatowe miały zróżnicowany program, dzięki czemu uczestnicy pobudzali swoją kreatywność, znajdując nowe sposoby na wyrażanie swoich myśli i potrzeb. Ich dominującą tematyką była piosenka. Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali muzycy, wokaliści, instrumentaliści i tekściarze, którzy razem z uczestnikami stworzyli i nagrali własne utwory muzyczne. Ponadto podczas projektu odbył się koncert punkowej grupy „Na górze”, w której występują muzycy z niepełnosprawnością. Cykl spotkań dla instruktorów dotyczący terapii relacyjnej, poprowadziła dr Paulina Gołaska związana z UAM, w szkołach średnich odbyły się natomiast warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru 21.

Chcąc by efekty działań uczestników dostrzeżono poza murami ośrodków, śladem poprzednich edycji 5 zmysłów zakończyło wielkie finałowe wydarzenie. Tym razem przybrało ono formę spektaklu muzycznego. Zaproszeni przez Katarzynę Stoparczyk − dziennikarkę radiową i telewizyjną, autorkę książek dla dzieci, na co dzień współpracującą z Programem Trzecim Polskiego Radia − artyści muzycy (m.in. Novika, Jacek „Budyń” Szymkiewicz, Wojciech Waglewski, Michał Wiraszko, zespół „Smutne Piosenki”) poprowadzili szereg indywidualnych warsztatów z niewidomymi dziećmi z OSW im. Synów Pułku w Owińskach. W wyniku tych spotkań narodziły się piosenki, które artyści wspólnie z dziećmi wykonali podczas spektaklu.

Więcej informacji na stronie: http://imaginarium.5zmyslow.pl/