5 zmysłów. Emotion

5 zmysłów. Emotion

Do udziału w 5zmysłów. Emotion po raz pierwszy zaproszone zostały osoby z różnymi typami niepełnosprawności. Odbywające się w ramach projektu warsztaty były dedykowane niesłyszącym, niewidomym i słabowidzącym, a także osobom z niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Zajęcia miały za zadanie zapoznać uczestników z wybranymi aspektami teatru i tańca oraz pomóc w doświadczeniu potencjału własnej ekspresji poprzez ruch. Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Odkryli swoją indywidualność i potencjał, a także nauczyli się stosować zdobytą wiedzę i doświadczenia w celu rozbudowywania samodzielnej relacji ze sztuką tańca. Wśród wydarzeń podkreślić należy warsztaty tańca współczesnego prowadzone przez najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków tańca z całej Polski. Łącznie zrealizowanych zostało około 200 warsztatów, przygotowanych przez 40 zaproszonych pedagogów. Finalnym akcentem projektu był spektakl z choreografią Pauliny Wycichowskiej, w którym osoby z niepełnosprawnością ruchu zatańczyły razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca.

Więcej informacji na stronie: http://emotion.5zmyslow.pl/