5 zmysłów. Pauza

5 zmysłów. Pauza

5zmysłów. Pauza był kompleksowym projektem edukacyjnym w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących, zakończonym pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące. Główną domeną projektu „5 zmysłów. Pauza” było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Organizatorzy za cel postawili sobie aktywizację środowiska osób z dysfunkcją słuchu i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju, a także utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób z niepełnosprawnością. Ambicją  organizatorów było również przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego. Bogata oferta wydarzeń związanych z muzyką zaowocowała rozbudzeniem zainteresowania tą sztuką. Jednym z najważniejszych, były warsztaty muzyczne, podczas których Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod batutą Agnieszki Duczmal wraz z grupą osób niesłyszących, przygotowali utwór, wykonany na koncercie finałowym, podsumowującym projekt.

Więcej informacji na stronie: http://pauza.5zmyslow.pl/