Paweł Kaszczyński

Paweł Kaszczyński

W 2000 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa u prof. zw. Włodzimierza Dudkowiaka. Od tego roku pracuje na stanowisku asystenta w ASP w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Realizacje w obszarze sztuk wizualnych – malarstwo i inne media – prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą od 1996 roku. Jest adiunktem w 1 Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wykładał w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu metodykę nauczania plastyki dzieci i młodzieży. Ma doświadczenie w pracy z osobami głuchoniemymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie.