Marta Wichłacz

Marta Wichłacz

Magister sztuki w specjalności Rytmika Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz studentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień jest wychowawcą w szkole baletowej, pracuje jako nauczyciel rytmiki i akompaniator. Od lat prowadzi warsztaty muzyczno – ruchowe, muzyczno – plastyczne, zajęcia rytmiki w żłobku, przedszkolach, z dziećmi w wieku szkolnym, zajęcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Od dwóch lat związana z projektem 5 zmysłów.