Dominika Dopierała

Dominika Dopierała

Muzyk i certyfikowany muzykoterapeuta. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Po powrocie do Polski związała się z Akademią Muzyczną w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów specjalności muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentem konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami społecznymi: osobami z chorobami neurologicznymi i urazami powypadkowymi, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Obecnie prowadzi sesje muzykoterapii w ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży. W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się organizacją sesji muzykoterapii i wspieraniem rozwoju tej dziedziny w Polsce. Jej osobistym celem jest popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego.