Paweł Althamer

Paweł Althamer

Rzeźba, performans, instalacja, wideo. Jego twórczość jest różnorodna medialnie i formalnie. Tworzy rzeźbiarskie autoportrety, występuje w performansach i wideo pragnąc doświadczyć materialności ciała oraz nakreślić własne granice psychiczne. W akcjach, do których angażuje całe społeczności, chce wytworzyć charakter wspólnotowy, skonfrontować ludzi w formie sztuki. Kwestionuje znaczenie monumentalnych pomników poprzez skalę swych realizacji i przypadkowość materiałów.