Anna Kaźmierak

Anna Kaźmierak

Ekspresyjna ilustratorka i profesjonalny grafik. Od kilku lat równie intensywnie zajmuje się praktycznym zgłębianiem kultury tradycyjnej polskiej wsi. Łączy te dwie odległe pasje tworząc etnograficzne książki dla dzieci we własnym studiu graficznym „Miło to widzieć”. Wchodziła w skład wielu formacji i inicjatyw z pogranicza dyscyplin: zespół Przodki, zespół 60 zwrotek/godzinę, Poznański Dom Tańca, Fundacja Tres, czasopismo „Cudaczek i Przyjaciele”, zespół „Bałałajki”, zespół „Escola Popular”, Fundacja na Rzecz Kultury Żywej Białe Gawrony, Stowarzyszenie Teatralne Chorea. Dwukrotnie ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych na kierunkach Edukacja Artystyczna oraz Grafika i Malarstwo.